Betingelser og vilkår

Online-kuponger Betingelser og vilkår

- Gyldighet i hele vår åpningstid
- Drop-In heat kan reserveres 7 dager i forkant
- Gavekort kan ikke omgjøres til kontanter
- Krav for kjøring: Fylte 18 år og førerkort klasse A eller B
- Vi kan ikke erstatte gavekort som er mistet
- Fremvis gavekortet ved ankomst
- Alle gavekort har en unik kode og QR-kode som kun kan
brukes en gang, en brukt kode kan ikke benyttes to ganger
- Gavekortet kan ikke kombineres med andre tilbud